CELOKARTONOVÁ VAZBA S PŘEBALEM, 415 ČÍSL. STRAN, FOTODOKUMENTACE

CELOKARTONOVÁ VAZBA S PŘEBALEM, 415 ČÍSL. STRAN, FOTODOKUMENTACE

100 

J. KUČERA, J. RAK – BOHUSLAV BALBÍN, VYŠEHRAD 1983, I.VYD., INTAKTNÍ