FR. TEPLÝ-DĚJINY MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE 1927-7 SVAZKŮ

FR. TEPLÝ-DĚJINY MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE 1927-7 SVAZKŮ

Dějiny města Jindřichova Hradce 1927, díl I/1,  247 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1927, díl I/2,  439 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1935, díl I/3,  415 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1936, díl I/4,   407 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1929, díl II/1,   445 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1932, díl II/2,   381 stran, obrazově zdokumentováno.

Dějiny města Jindřichova Hradce 1934, díl II/3,    367 stran, obrazově zdokumentováno.