BROŽ. ČASOPIS S LIT. OBÁLKOU, DOBRÝ STAV, NAKL. PEŘINOVÉ V HRADCI

300 

OBRÁZKOVÝ ČASOPIS Z KONCE 19.ST.,LITOGR. OBÁLKA, ROK 1 Č.4 A 8

Prodáno

CENA JE ZA OBA SEŠITY. JDE O CHROMOLITOGRAFICKOU OBÁLKU.