PŮVODNÍ POLOKARTONOVÁ OBÁLKA, DOBRÝ STAV, 60 ČÍSL.STR., REPRO DÍLA

PŮVODNÍ POLOKARTONOVÁ OBÁLKA, DOBRÝ STAV, 60 ČÍSL.STR., REPRO DÍLA

80 

A. NOVÁK – EXLIBRIS A UŽITKOVÁ GRAFIKA HUGO BOETTINGRA, SPOL.SB. 1946

1 skladem