PŮVODNÍ CELOKARTONOVÁ OBÁLKA, MNOŽSTVÍ UKÁZEK EX LIBRIS (SOUPIS)

PŮVODNÍ CELOKARTONOVÁ OBÁLKA, MNOŽSTVÍ UKÁZEK EX LIBRIS (SOUPIS)

500 

J. A. NOVOTNÝ – KNIŽNÍ ZNAČKY JOSEFA LADY, NČVUL 1955, I.VYD.,DOBRÝ ST.

1 skladem