CELOKARTONOVÁ, POLOPLÁTĚNÁ VAZBA, ČETNÁ VYOBR. PRAŽSKÉHO JEZUL.

125 

ANTONÍN NOVOTNÝ – PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, ŽIKEŠ 1940, USPOKOJIVÝ STAV

Prodáno