PAPÍROVÁ VAZBA – CELKEM 659 STR. V KOMPLETU – DOBRÝ STAV – 1854

2 500 

ZEVRUBNÝ POPIS ROZDĚLENÍ ZEMĚ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO – 3. SVAZKY

Prodáno

INDEX MÍST V KRÁLOVSTVÍM ČESKÉM V ABECEDNÍM ROZDĚLENÍ.