RED. V. VICHNAR A K. PROCHÁZKA, PRAHA 1929, NAKL. VÝB. SVATOJÁNSKÉHO

250 

PRAGENSIA SVATOJÁNSKÁ – SBORNÍK STATÍ O KULTUŘE ČES. BAROKA, BROŽ.

Prodáno

SVATOJÁNSKÁ MONOGRAFIE S ČETNÝMI VYOBRAZENÍMI. JE V DOBRÉM STAVU V PŮVODNÍ BROŽ. VAZBĚ A JE NEPOSTRADATELNOU POMŮCKOU PRO HISTORIKY A MILOVNÍKY UMĚNÍ.