POLOKARTONOVÁ LEPENÁ VAZBA, 118 ČÍSL.STRAN,IL. J. PETRÁČEK

POLOKARTONOVÁ LEPENÁ VAZBA, 118 ČÍSL.STRAN,IL. J. PETRÁČEK

50 

KOL. AUTORŮ – OD ZBROJE K STEJNOKROJI, NV 1988, I.VYDÁNÍ,INTAKTNÍ