PŘEDNOSTNÍ, NAKLADATELSKÉ VYDÁNÍ V KOŽENÉ, ŘEZANÉ UM. VAZBĚ

1 800 

JAN HAVLASA – ROZTŘÍSTĚNÁ DUHA (KNIHA JAPONERIÍ) ŠOLC A ŠIMÁČEK 1932

Prodáno

KNIHA JE V NAKL. KOŽENÉ VAZBĚ, SE ZLATOU OŘÍZKOU, PODEPSANÁ AUTOREM TAKŘKA NEČTENÁ. KNIHA TAKÉ OBSAHUJE ČETNÉ, UMĚLECKÉ REPRODUKCE KRESEB (HOKUSAI, UTAMARO A HIROSHIGE).