POLOPLÁTĚNÁ VAZBA S VEVÁZANOU OBÁLKOU A IL. OD M. FLORIANA, DOBRÝ S

POLOPLÁTĚNÁ VAZBA S VEVÁZANOU OBÁLKOU A IL. OD M. FLORIANA, DOBRÝ S

500 

A.P. ČAPYGIN – STĚNKA RAZIN – NA VOLZE A V PERSII, MELANTRICH 1951,I.VYD

223 ČÍSL.STRAN S PŮVODNÍMI DŘEVORYTY M. FLORIANA.