POLOKARTONOVÁ OBÁLKA S 12TI ČÍSL.STR., 80 VÝT. (SIGN. DŘEV. M.FLORIAN)

100 

L. PÁLENÍČEK – POZDRAV K SEDMDESÁTINÁM J. CIPRY, SOUKR. VÝTISK 1964

Prodáno