LITOGR. OBÁLKA A 3 ORIG. LITOGRAFIE K. MULLERA, VÝB. STAV

LITOGR. OBÁLKA A 3 ORIG. LITOGRAFIE K. MULLERA, VÝB. STAV

150 

ZDENĚK NĚMEČEK – KÁTINKA, VEČEŘA 1945, VÝBORNÝ STAV, 37 ČÍSL. STR.,

1 skladem