POLOLAMINOVANÁ IL. VAZBA, OB. J. SLÍVA, 167 ČÍSL.STRAN

POLOLAMINOVANÁ IL. VAZBA, OB. J. SLÍVA, 167 ČÍSL.STRAN

75 

WOODY ALLEN – VEDLEJŠÍ PŘÍZNAKY, ODEON 1990, II. VYDÁNÍ,DOBRÝ STAV